Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do odprawy emerytalnej przy zwolnieniu z pracy w czasie pandemii

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
93

Z końcem miesiąca rozwiązujemy umowę o pracę z naszym pracownikiem. Pracownik ma uprawnienia emerytalne więc przysługuje mu odprawa. Czy jej wysokość może zostać zmniejszona w związku z COVID-19?

Odpowiedź

Prawo do zmniejszenia wysokości odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy jest uzależnione od spełnienia określonych warunków – charakteru prawnego pracodawcy, wysokości przysługującej pracownikowi odprawy oraz faktu wystąpienia spadków obrotów lub wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń.

Uzasadnienie

Nie każdy pracodawca może skorzystać z rozwiązań zawartych w tarczy 4.0 dotyczących ograniczenia wysokości odpraw wypłacanych pracownikom na wypadek ustania stosunku pracy.
Pierwsze ograniczenie dotyczy ustalenia czy pracodawca należy do tzw. sfery budżetowej czy też nie. W przypadku pracodawców będących np. jednostkami samorządu terytorialnego przepis umożliwiający obniżenie wysokości należnych pracownikom odpraw nie ma zastosowania. Wynika to z brzmienia art. 15gd ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa), który wskazuje, że przepis ma zastosowanie do pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, czy też istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń – a z takimi przypadkami nie możemy mieć do czynienia w przypadku pracodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego. Pracodawca, który nie należy do tzw. sfery budżetowej może skorzystać może skorzystać z prawa do zmniejszenia wysokości odprawy pod warunkiem, że spełni pozostałe warunki.
Drugie ograniczenie związane jest z podstawą wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi. W przypadku, gdy u danego pracodawcy odprawy wypłacane są w tzw. minimalnej wysokości – czyli gwarantowanej przepisami Kodeksu pracy (jednomiesięczne wynagrodzenie) można założyć, że wysokość takiej odprawy nie przekroczy ustalonego limitu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Z prawa do obniżenia wysokości odprawy mógłby skorzystać pracodawc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.