Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WAŻNE TEMATY

1 lipca 2018

Pracownicy sezonowi - jak i kogo zatrudnić

0 509

W okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Są oni zatrudniani chętnie m.in. w branży spożywczej - przy zbieraniu owoców, w gastronomii czy hotelarstwie. Szanse przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w tym okresie daje zawarcie umowy w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, szczególnie umów o dzieło lub zlecenia, oraz możliwość skorzystania z pracy pracowników tymczasowych oraz zatrudnienia młodocianych.

Pojęcie praca sezonowa nie zostało zdefiniowane w przepisach. Zrobił to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 1986 r. (sygn. akt II URN 20/86) stwierdzając, że (…) przez pracę sezonową rozumie się pracę, która jest wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.