Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Potrącenie należności niealimentacyjnej przy wynagrodzeniu minimalnym

207

Pracownikowi zarabiającemu minimalne wynagrodzenie potrącamy składkę grupowego ubezpieczenia na życie 50 zł, na co wyraził zgodę. Obecnie dostaliśmy pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia z tytułu należności innej niż alimenty, na sumę łącznie 1800 zł. Czy w takiej sytuacji mamy prawo dokonać takiego potrącenia?

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ wynagrodzenie pracownika odpowiada kwocie wolnej od potrącenia. W dalszym ciągu można jedynie potrącać dobrowolne składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

UZASADNIENIE

Pracownicze wynagrodzenie objęte jest ochroną. Oznacza to, że potrąceń pracodawca może dokonywać przestrzegając zasad określonych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Wymienione pozycje należności mogą być ujmowane bez zgody pracownika, i w przedstawionej kolejności w razie ich zbiegu. W przypadku egzekucji innych należności niż alimentacyjne potrącenia są dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia netto. Jednakże należy tu jeszcze zachować kwotę wolną, a więc pewną sumę gwarantowaną, której nie można naruszyć.

Ważne: Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.