Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odroczenie płatności składek ZUS na trzy miesiące. Jak się starać? A co po trzech miesiącach co ze składkami ZUS?

Odpowiedź

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa Czytelnik nie może zapłacić składek, to może skorzystać pomocy odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. W tym celu należy złożyć do ZUS wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej ( odroczenie lub rozłożenie na raty) na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli z końcem kwietnia 2020 roku sytuacja Czytelnika nie poprawi się wówczas należałoby wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Uzasadnienie

W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o sus.
 

Ważne

Odroczenie terminu płatności składek ZUS dotyczy wszystkich płatników składek tj. składek za przedsiębiorcę i pracujące u przedsiębiorcy osoby. Staranie się o odroczenie terminu płatności składek nie jest obwarowane datą rozpoczęcia działalności przez płatnika oraz wielkością firmy. Ulga ta dotyczy również samozatrudnionych.


O odroczenie terminu płatności składek można starać się za okres od stycznia 2020 roku.
Należy zauważyć, że jeżeli płatnik składek złożył wniosek przed terminem płatności składek, to nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złożony został po terminie opłacania składek, to ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Przykład
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek za okres od lutego 2020 roku do kwietnia 2020 roku został złożony w 8 kwietnia 2020 roku.
ZUS może rozpoznać wniosek w części jako zgodę na układ rataln
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.