Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Od kiedy należy wyrejestrować się z ubezpieczeń w Polsce w przypadku podjęcia pracy za granicą

171

Staram się o dokument A1 (potwierdzenie ubezpieczenia na Słowacji) ze względu na pracę najemną, która będzie tam wykonywana oraz działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce. W którym momencie powinnam wyrejestrować się w ZUS w Polsce? W momencie otrzymania informacji od kiedy mam A1, czy w momencie złożenia wniosku o ten dokument?

ODPOWIEDŹ

Do ustalenia od kiedy powinno nastąpić wyrejestrowanie z ubezpieczeń w Polsce, istotny jest moment rozpoczęcia wykonywania pracy na Słowacji, a tym samym moment objęcia ubezpieczeniem słowackim. Nie ma natomiast znaczenia data złożenia wniosku o zaświadczenie A1 czy data jego wydania.

UZASADNIENIE

Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób migrujących regulują przepisy unijne. Wynika z nich jedna podstawowa zasada, zgodnie z którą osoby przemieszczające się po krajach UE, obszaru EOG oraz Szwajcarii w celach zarobkowych, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Dlatego w razie zbiegu pracy najemnej z pracą na własny rachunek wykonywanych w różnych państwach to miejsce wykonywania tej pierwszej pracy staje się miejscem gdzie osoba podlega ubezpieczeniom. Stanowi o tym art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004 - Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę