Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

8 stycznia 2019

Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku

187

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej zamieścił Informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

I. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniemw którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,

  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

  • 131,76 zł  (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

  • 54,00 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

  • 16,54 zł  (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

II. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

1)    osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,

2)    twórcy i artyści,

3)    osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczejw rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)    wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5)    osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r wynosi 4765 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w punkcie II nie może być niższa od kwoty:

  • 558,08 zł  (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

  • 228,72 zł  (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

  • 70,05 zł  (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

III. Osoby, które prowadzą działalność gos...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę