Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

10 sierpnia 2023

Mały ZUS Plus 2023 – jakie ważne zmiany wprowadzono dla przedsiębiorców?

0 849

W sierpniu weszła z życie ustawa przedłużająca okres składek w ramach ulgi Mały ZUS plus. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Od tej chwili niższe składki będzie można płacić przez 4 lata, a nie jak do tej pory przez 3. To dobra wiadomość dla wszystkich „mniejszych” przedsiębiorców z sektora MŚP.

Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać ci z nich, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. Ważne: MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej.  

Obecnie z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 zł,

w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi zostaje wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy.

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi:

podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,

nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W ramach ciekawostek i statystyk:

W grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235 700 przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów szacuje, że z przedłużonego Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66 400 przedsiębiorców, w 2024 r. – 142 300, a w 2025 r. – 104 900.

Zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2019 r. ministerstwo umożliwiło najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek ZUS, proporcjonalnych do przychodu – był to tzw. Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzono ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu – stworzono tzw. Mały ZUS Plus.

Po długich oczekiwaniach i napięciu, jakie towarzyszyło sektorowi MŚP, ogłoszono przedłużenie przepisów, które były dla wielu mikroprzedsiębiorców kluczowymi do podjęcia decyzji, czy likwidować działalność gospodarczą czy też nie. Przedłużanie okresu korzystania z ulgi wydłużone o kolejne 12 miesięcy to jednak znów gra na czas. Pytanie, czy w takim otoczeniu prawa w Polsce bezpiecznie i stabilnie prowadzi się biznes. Decyzje podejmowane przez kolejne ministerstwa mają się nijak do prawa wynikającego z Konstytucji dla biznesu, czyli ustawy Prawo przedsiębiorców.

Na uwagę zasługuje fakt, iż „samo się nie zrobiło”, a o ww. przepisy dla przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, walczył jak zawsze Rzecznik MŚP – Pan Adam Abramowicz, czyli Samodzielny Organ Ochrony Prawa.