Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę firmę, która zatrudnia 15 pracowników. Niestety ze względu na zaistniała sytuację zmuszony jestem zamknąć firmę. Jakie warunki trzeba spełnić, by obniżyć pensję? Czy muszę dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające?
 

Odpowiedź 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Nie ma konieczności sformułowania indywidualnych wypowiedzeń zmieniających, ale koniecznym jest określenie warunków postojowego w porozumieniu. Więcej uzasadnienia. 

Uzasadnienie 

Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy (art. 42 §1–3), a warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz organizacje związkowe, które reprezentują 5% zatrudnionych pracowników albo zakładowa organizacja związkową albo przedstawicielami pracowników. W Państwa firmie najprawdopodobniej  takie porozumienie będzie zawierane z przedstawiciele pracowników, którzy zostali wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 
W przypadku obecnych trudności z przemieszczaniem się pracowników (np. w skutek nieobecnością pracowników lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej) porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla inny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.