Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , ZASIŁKI

9 sierpnia 2017

Kontrolowanie pracownika na zwolnieniu lekarskim

164

Pracodawcy mogą kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, a także inicjować kontrole prawidłowości wystawiania zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z art. 61 i 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników mogą kontrolować czy pracownicy zamiast kurować się np. jeżdżą na nartach wodnych.

Jeżeli pracodawca sam decyduję się kontrolować (bądź wyda stosowne upoważnienie do kontroli innemu pracownikowi) musi z kontroli sporządzić protokół, który powinien odzwierciedlać zastany stan rzeczy. Zgodnie z rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, protokół należy przedstawić ubezpieczonemu tak, żeby mógł wnieść na nim uwagi. Sankcje dla pracownika za tego typu działania mogą być dotkliwe, po pierwsze prawo do wynagrodzenia/zasiłku nie będzie przysługiwało, po drugie korzystanie ze zwolnienia niezgodnie z jego celem może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca nie musi uprzedzać o wizycie i może kontrolow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę