Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik wyjechał na 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy z rodziną. Niestety, w tym czasie jeden z pracowników miał wypadek i nie ma innego kompetentnego zastępcy. Stanowisko nie może być puste. Czy można bez konsekwencji przerwać pracownikowi urlop i wezwać go do pracy? Czy wiąże się to dla pracodawcy z jakimiś kosztami?

ODPOWIEDŹ
Jeśli nie ma innego wyjścia i okoliczności tego wymagają, można pracownika odwołać z urlopu, ale należy mu zwrócić koszty jakie poczynił na wakacje.

UZASADNIENIE
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, którego cechą jest m.in. „nieprzerywalność”. Oznacza to, że skoro pracownik jest na legalnym, uzgodnionym z pracodawcą urlopie (termin, wymiar), to powinien być to wypoczynek niezmącony obawą, że pracodawca w każdej chwili może go przerwać i wezwać podwładnego do pracy. 

Owszem, Kodeks pracy przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu, ale pod rygorystycznymi warunkami. Mianowicie tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 1 Kodeksu pracy). 

Z tego przepisu wynika, że do odwołania pracownika z urlopu może dojść tylko w sytuacjach nagłych, wyjątkowych, nieznanych wcześniej. Decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu powinna być potwierdzona na piśmie dla celów dowodowych. Odwołanie skutkuje koniecznością podjęcia pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę. 

Odmowa powrotu ze strony podwładnego może być potraktowana jako niewykonanie polecenia przełożonego i naruszenie tym samym podstawowych obowiązków pracowniczych. Niewykorzystana w wyniku odwołania część urlopu powinna być udzielona do końca września następnego roku. Na wniosek pracownika może być udzielona po wygaśnięciu okoliczności, przez które jego obecność w pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.