Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 stycznia 2018

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku przy płacy minimalnej

155

W związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2100 zł w 2018 r. wzrosną również koszty pracy. Proszę o informację, jaki będzie dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę przy najniższej stawce.

ODPOWIEDŹ

Koszt zatrudnienia pracownika wynosi w 2018 r. dla pracodawcy 2532,81 zł. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zatrudnienie pracownika jest droższe o 120,61 zł

UZASADNIENIE

Na wstępie zaznaczyć należy, że ustalona kwota najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w 2018 r. jest kwotą brutto, od której pracodawca musi potrącić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza dla pracodawcy wzrost kosztów pracy. Wzrośnie nie tylko wynagrodzenie (o 100 zł), ale także wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość składek przy pensji minimalnej oznacza konieczność pokrycia przez pracodawcę w 2018 r. składek w następującej wysokości:

  • składka emerytalna – 204,96 zł (2100 zł x 9,76%),

  • składka rentowa – 136,50 zł (2100 zł x 6,5%),

  • składka wypadkowa – 37,80 zł (2100 zł x 1,8%),

  • składka na Fundusz Pracy – 51,45 zł (2100 zł x 2,45%),

  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2,10 zł (2100 zł x 0,10%).

W sumie w 2018 r. jest to kwota 432,81 zł (czyli 20,61% minimalnego wynagrodzenia brutto). W efekcie całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy wynosi 2 532,81 zł (minimalne wynagrodzenie brutto 2100 zł + 432,81 zł składki finansowane przez pracodawcę).

Koszty pracy mogą być niższe jeżeli pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

Przez 36 miesięcy nie trzeba opłacać składek za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego.

Z opłacania składek przez 12 miesięcy zwolniony jest także pracodawca zatrudniający na umowę o pracę za osoby, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy, a także za zatrudnione osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia i podjęły zatrudnienie na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Natomiast bezterminowo z opłacania składki zwolniony jest pracodawca zatrudniający osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet), a w przyp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę