Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ustalić dla pracownika wymiar pierwszego urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
118

Zatrudniliśmy pracownika od 1 lutego 2020 r. na 3/4 etatu. Jest to jego zupełnie pierwszy w życiu stosunek pracy (wcześniej umowy zlecenia). Jednak na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br. przeszedł na 1/4 etatu, w związku z ograniczeniem działalności firmy w okresie pandemii. Jak ustalić wymiar urlopu dla tego pracownika ? Umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2020 r.

Odpowiedź 

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Obowiązują dwie długości urlopu - 20 i 26 dni, w zależności od stażu pracy oraz posiadania innych okresów zaliczalnych np. nauki. Jednak inaczej nabywa prawo do urlopu pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym. Taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Za jeden miesiąc pracy przysługuje więc 1,66 dnia urlopu, bez zaokrąglania do pełnego dnia w górę: 1/12 x 20 dni, co w przeliczeniu daje 13 godzin i 17 minut. Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu urlop wynosi: 1/12 z 15 dni (20 dni x 3/4 = 15 dni) czyli 1 dzień i 2 godziny (10 godzin). Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.