Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

17 września 2017

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia

180

Chcemy wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostało przygotowane 30 sierpnia 2017 roku, ale pracownik odebrał je dopiero 7 września (przebywał na urlopie wypoczynkowym). Jako termin rozwiązania umowy wskazaliśmy 30 listopada. Czy dobrze obliczyliśmy okres wypowiedzenia?

Odpowiedź

Niestety nie, okres wypowiedzenia zakończy się dopiero 31 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIe

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 ustawy z 24 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Naszemu pracownikowi okres wypowiedzenia zakończy się z upływem ostatniego dnia trzeciego miesiąca przysługującego mu okresu wypowiedzenia. W przypadku opisanym w pytaniu spowoduje to sytuację, w której przewidziany okres wypowiedzenia ulegnie przedłużeniu ponad trzymiesięczny okres przewidziany umową.

Wynika to z faktu, że okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg od momentu skutecznego doręczenia wypowiedzenia pracownikowi, czyli od dnia, kiedy mógł on zapoznać się z jego treścią. Wypowiedzenie wprawdzie zostało sporządzone 30 sierpnia, ale pracownik odebrał je dopiero 7 września – więc od tego dnia należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia jego umowy.

Kalendarzowo, od dnia odebrania wypowiedzenia, trzy miesiące upłyną dnia 7 grudnia. Okres wypowiedzenia obejmujący kilka miesięcy musi jednak zakończyć się ostatniego dnia danego miesiąca. Dlatego też, ostatnim dniem wypowiedzenia i jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia pracownika będzie dopiero 31 grudnia.

Składając więc pracownikowi wypowiedzenie, obejmujące miesiąc lub 3 miesiące, w trakcie miesiąca należy pamiętać, że termin rozwiązania umowy zawsze przypadnie na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.