Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY , GMINY I POWIATY

1 grudnia 2018

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników przy krótszym zatrudnieniu

202

Zatrudniliśmy pracownika 1 lipca 2018 r. We wrześniu wykorzystał 3 dni urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć dla niego wynagrodzenie urlopowe, jeżeli zgodnie z terminem wypłat wynagrodzenie za lipiec otrzymał w 10 sierpnia, a za sierpień 10 września ? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej 17 zł oraz premię stanowiącą 20% wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie urlopowe wynosi w tym przypadku 244,80 zł.

UZASADNIENIE

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Wynagrodzenie ustalone według takiej zasady stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Jednakże jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał zmienne wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę te stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany (a nie z 3 miesięcy).

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

W omawianym przypadku, pracownik uzyskuje wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia. Ponadto, termin wypłaty wynagrodzeń jest prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.