Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

27 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Ile miesięcznie zyska osoba korzystająca z programu „bez PIT dla młodych”

224

W tym roku skończę 25 lat i jestem zatrudniona na umowę o pracę na najniższą krajową. Obecnie mam propozycję pracy dodatkowej na umowę zlecenie. Czy i od kiedy obejmie mnie „PIT dla młodych” oraz czy „PIT dla młodych” to również zwolnienie ze składek ZUS?

Odpowiedź

Jeżeli przychody z umowy o pracę i umowy zlecenie od sierpnia 2019 r. do końca roku 2019 nie przekroczą przychodu w wysokości brutto 35 636, 67 zł, tj. 7127,33 zł brutto miesięczne, i do dnia ukończenia 26 roku życia nie przekroczą miesięcznie 7127,33 zł, to Czytelniczkę obejmie zwolnienie podatku związane z programem „Bez PIT dla młodych”).
Podkreślić należy, że jeśli Czytelniczka chce skorzystać z ulgi od sierpnia 2019 r. powinna takie oświadczenie złożyć pracodawcy.
Niestety, program „Bez PIT dla młodych” nie zwalnia z zapłaty składek ZUS oraz składki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. wprowadzając zwolnienie od podatku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. 
Z tym, że roku 2019 zwolnieniu podlega kwota osiągniętego przychodu w wysokości 35.636,67 zł tj. 7127,33 zł x 5 miesięcy.
Podkreślić należy, że zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli osoba do ukończenia 26 roku życia zarobi więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.
Także zauważyć trzeba, że jeżeli podatnik do ukończenia 26. roku życia złoży oświadczenie pracodawcy, o tym że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT, to wówczas pracodawca będący płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy nie będzie miał obowiązku ich obliczania i pobierania.
Podatnicy, którzy nie złożą pracodawcy takiego oświadczenia, to otrzymają zwrot podatku z tytułu ulgi na podstawie zeznania rocznego za 2019 r.
Dodać trzeba, że w 2020 r. ulga „bez PIT dla młodych” będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.
Warto także spostrzec, że zwolnieniu nie podlegają kwoty przychodów podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Niestety, ulga „bez PIT dla młodych” nie zwalnia od zapłaty składek na ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.
Niemniej jednak w przypadku gdy „składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego w związki z ulgą „bez PIT dla młodych” jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą pracodawca-płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
Zatem, ile zyska miesięcznie i rocznie podatnik do ukończenia 26. roku życia?

Przykład
Przy dochodzie z umowy o pracę obejmującym miesięczne wynagr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.