Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile godzin dziennie może pracować niepełnosprawny w stopniu lekkim w okresie oczekiwania na rozpatrzenie odwołania

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
151

Pracownik miał orzeczony na pięć lat umiarkowany stopień niepełnosprawności. Na początku stycznia otrzymał nowe orzeczenie stwierdzające lekki stopień niepełnosprawności, od którego się odwołał. Ile godzin dziennie (siedem czy osiem) powinien pracować w okresie do rozpatrzenia odwołania?

ODOPOWIEDŹ

Zasadniczo od dnia przedłożenia orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności pracownik utracił prawo do obniżonych norm czasu pracy – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – przysługujących w razie znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności. Pracodawca może jednak utrzymać je do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 

UZASADNIENIE

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, ale w przypadku zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może wynosić maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Takie normy ustanawia art. 15 ust. 1–2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawy). Nie muszą być stosowane do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy). 
Przepisy ustawy nie odnoszą się natomiast w ogóle do norm czasu pracy w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania, złożonego przez osobę niepełnosprawną od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. W takim razie należy przyjąć, że od dnia przedłożenia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego dany stopień niepełnosprawności pracownika obowiązują normy adekwatne do tego stopnia niepełnosprawności (art. 2a ust. 1 ustawy). 
 

Ważne

Pracownik może pracować po nie więcej niż 8 godzin dziennie od daty przedstawienia orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Jakie będą skutki wprowadzeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.