Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymaliśmy od komornika tytuł wykonawczy na zajęcie wynagrodzenia pracownika tytułem spłaty zadłużenia bankowego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Czy można dokonać potrąceni:a z wynagrodzenia tego pracownika, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

 

Potrzebujesz dodatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź