Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Część naszych pracowników pracowała zdalnie z uwagi na zagrożenie COVID-19 do końca sierpnia 2020 r. Chcemy jednak wrócić do tego sposobu świadczenia pracy. Na jak długo wolno wyznaczyć kolejny okres pracy zdalnej?

Pracodawca ma prawo polecić wykonywanie pracy zdalnej maksymalnie na 3 miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

UZASADNIENIE

Pierwotnie instytucja pracy zdalnej miała obowiązywać do 4 września 2020 r. Ta data wynika z art. 36 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa). Według tego przepisu, art. 3 specustawy dotyczący pracy zdalnej traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie specustawy, czyli od 8 marca 2020 r. 

WAŻNE

Praca zdalna to wykonywanie na polecenie pracodawcy, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.


Dzięki nowelizacji at. 3 ust. 1 specustawy nastąpiło przedłużenie możliwości stosowania pracy zdalnej. Od 5 września 2020 r. przepis ten pozwala pracodawcy polecić taką pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epid...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę