Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , GMINY I POWIATY

17 września 2017

Czy wykonywanie zadań poza siedzibą jednostki może być podróżą służbową

178

Jednostka budżetowa ma siedzibę w mieście powiatowym, a jej terytorialny zakres działania obejmuje cały powiat. Pracownicy jako miejsce wykonywania pracy mają w umowach o pracę wskazaną siedzibę pracodawcy. W tym miesiącu zaistniała jednak konieczność, żeby jedna z pracownic wykonała pracę poza siedzibą pracodawcy. Były to zadania zgodne z jej zakresem czynności. Zadania te wykonywała ona 8 godzin. Czy należy to uznać za podróż służbową?

ODPOWIEDŹ

Tak – wykonywanie zadań poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, stanowiąca jednocześnie stałe miejsce pracy pracownika, jest podróżą służbową. Wynika to z art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Przepis ten tak właśnie definiuje podróż służbową i przyznaje pracownikowi należności na pokrycie poniesionych w związku z nią wydatków.

UZASADNIENIE

Do zakwalifikowania pracy poza siedzibą pracodawcy jako podróży służbowej nie ma znaczenia, że praca ta była świadczona na terytorium działania jednostki. Decyduje tu bowiem postanowienie zawarte w umowie o pracę – wskazujące, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy. Jest ono istotnym elementem umowy o pracę, uzgadnianym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Postanowienia tego nie można zmienić jednostronnie (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.).

O sposobie określenia miejsca wykonywania pracy rozstrzyga rodzaj pracy świadczonej przez pracownika. Miejsce wykonywania pracy może zatem być wskazane jako siedziba pracodawcy, ale może również obejmować – jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy – jakąś zamkniętą przestrzeń poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36), w którym czytamy: (…) Miejsce wykonywania pracy powinno by...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.