Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

2 sierpnia 2018

Czy sprzątaczka może myć okna na zlecenie

225

W naszej firmie jest zatrudniona sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu. Ponieważ osoba ta pracuje tylko 4 godziny dziennie, a do sprzątania jest duża powierzchnia, w zakresie obowiązków nie ma wpisanego mycia okien. Czy na tę czynność można z nią zawrzeć umowę zlecenia?

POWIEDŹ

Tak, w opisanej sytuacji może zostać zawarta umowa zlecenia.

UZASADNIENIE

Choć mycie okien mieści się w pojęciu „sprzątanie”, czyli to ten sam rodzaj pracy, na który została zawarta umowa o pracę, to jednak pozostaje poza zakresem tej umowy (art. 29 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p).

Uszczegółowienie czynności, jakie ona obejmuje, nastąpiło bowiem w zakresie obowiązków, które nie zawierają mycia okien. Tym samym nie może być mowy o powielaniu zadań z umowy o pracę w umowie zlecenia w celu obejścia przepisów o czasie pracy i godzinach nadliczbowych (art. 5...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę