Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy wlicza się „postojowe”

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
160

Pod koniec maja 2020 r. pracownik złożył wniosek o 2 dni urlopu okolicznościowego z powodu śmierci ojca. Za maj otrzyma wynagrodzenie postojowe (firma była nieczynna do 10 maja) oraz wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe : normalne z dodatkami 50% (30 godzin). Jak rozliczyć maj ? Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 2900 zł.
 

Odpowiedź

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni m.in. w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. 

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wynagrodzenia za ten czas stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. Oznacza to, że zmienne wynagrodzenie – a takim jest pensja za nadgodziny – przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu bieżącym, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy. Kwotę zarobku z tego miesiąca dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu, a więc po pomniejszeniu obowiązkowego wymiar czasu pracy dla tego miesiąca o liczbę godzin zwolnienia od pracy. Otrzymaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik powinien był przepracować w czasie tego zwolnienia. 
Aby obliczyć wynagrodzenie za maj należy najpierw ustalić:
1) wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową: 2 900 zł : 160 godz. = 18,13 zł; 18,13 zł x 30 godz. = 543,90 zł; 18,13 zł x 50% = 9,07 zł; 9,07 zł x 30 godz. = 272,10 zł
Wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową razem 816 zł (543,90 zł + 272,10 zł).
2) wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze składników zmiennych:
•    816 zł : 174 godz. (160 godz. nominalny wymiar czasu pracy + 30 go...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę