Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można udzielić dnia wolnego za 15 sierpnia w innym okresie rozliczeniowym

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
94

Obowiązuje u nas 2-miesięczny okres rozliczeniowy, pokrywający się kolejnymi miesiącami roku kalendarzowego (obecnie: lipiec – sierpień). Czy można ustalić odbiór dnia wolnego za 15 sierpnia we wrześniu, czyli w kolejnym okresie rozliczeniowym?

ODPOWIEDŹ

Nie, dzień wolny za święto 15 sierpnia przypadające w 2020 r. w sobotę musi być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym.  

UZASADNIENIE

Pracodawca musi udzielać innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę z powodu sposobu obliczania wymiaru czasu pracy. W myśl art. 130 § 1-2 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wymiar ten ustala się poprzez:

  • pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym,
  • dodanie do uzyskanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku (wystających),
  • obniżenie otrzymanego rezultatu o 8 godzin za każde święto przydające w innym dniu niż niedziela. 

Ważne

Wymiar czasu pracy oblicza się osobno dla każdego okresu rozliczeniowego. 


Wymiar czasu pracy uwzględnia zatem z góry w danym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny w zamian za święto występujące w sobotę. Jeśli dwumiesięczny okres rozliczeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę