Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Czy można bez zgody pracownika udzielić mu zaległego urlopu we wrześniu

225

Pracownik ma zaległy urlop za 2018 r. Dotąd nie wnioskował o wypoczynek i na sugestie co do jego wybrania nie odpowiada. Do końca września powinien ten urlop wykorzystać. Czy pracodawca może tego urlopu udzielić „przymusowo” , tak by być w zgodzie z przepisami?

Odpowiedź

Tak, pracodawca może ze swej strony udzielić urlopu wypoczynkowego. Wrześniowy termin będzie dochowany nawet gdy pracownik rozpocznie urlop pod koniec miesiąca.

Uzasadnienie

Pracownik uprawniony do kolejnego urlopu, nabywa prawo do następnej puli wolnego od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Wymiar urlopu to 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Pracodawca powinien tak rozplanować czas urlopów, by każdy z pracowników mógł wykorzystać swój wymiar bieżącego urlopu, bez szkody dla ciągłości pracy firmy. Pracodawca jest bowiem obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy). 
Stąd, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Plan urlopów pracodawca układa, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak części urlopu udzielanego pracownikowi na tzw. żądanie (art. 1672 k.p.). 
Za zgodą związków zawodowych pracodawca może odstąpić od sporządzenia terminarza urlopów, a jeśli w jednostce nie działają związki, pracodawca również może zrezygnować z planu i udzielać urlopów w ustalonych terminach, w porozumieniu z pracownikiem. Oczywiście nie dotyczy to znowu urlopu udzielanego w trybie „na żądanie” , bo taki urlop jest nieprzewidywalny i pracownik może poinformować o jego wzięciu nawet w dniu rozpoczęcia wolnego.  
 

Ważne

Do 30 września 2019 r. pracodawcy powinni udzielić urlopów wypoczynkowych, do których pracownicy nabyli prawo w 2018 r., a nie wykorzystali ich w naturze do końca 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. ur...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.