Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do terminowej umowy o pracę młodocianego stosuje się limity 3/33

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
54

Mamy dwóch pracowników młodocianych na umowach o pracę w celu nauki zawodu, które trwały 36 miesięcy. Jeden z nich nie zdał do następnej klasy, więc przedłużyliśmy zatrudnienie o kolejne 12 miesięcy. Z drugim, który zakończył kształcenie, zawarliśmy zwykłą umowę o pracę na czas określony. Zastanawiamy się jednak, czy nie powinna to być umowa bezterminowa.

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy o pracę na czas określony z byłym pracownikiem młodocianym, który był zatrudniony na 36–miesięcznej umowie w celu nauki zawodu jest prawidłowe. Terminowych umów pracowników młodocianych nie dotyczą bowiem limity 3/33. 

UZASADNIENIE

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony z pracownikiem młodocianym to wyjątek od zasady stosowania umów bezterminowych (art. 194 kodeksu pracy, dalej k.p.). Jest dozwolone wyłącznie w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (dalej: rozporządzenie). Mianowicie, gdy pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb. Taka umowa nie może trwać krócej niż okres kształcenia i nie dłużej niż 36 miesięcy, bo tyle wynosi maksymalny okres nauki zawodu (§ 9 rozporządzenia). Jej wydłużenie jest dopuszczalne o nie więcej niż 12 miesięcy tylko w sytuacji nieotrzymania przez młodocianego promocji do klasy programowo wyższej w celu ukończenia kształcenia (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).

Z INTERPRETACJI URZĘDOWYCH: „(...) przepisy art. 251 Kodeksu pracy nie mają zastosowania do tej kategorii pracowników (młodocianych – przyp. autorki). Celem tych przepisów jest bowiem ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony (…). (stanowisko MRPiPS z 26 sierpnia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.