Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kodeks pracy przewiduje dopuszczalność rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pracownikowi, który w wyniku choroby przez relatywnie długi okres jest nieobecny w pracy. Skorzystanie z tego uprawnienia przez pracodawcę jest właśnie przywilejem, a nie obowiązkiem.

Zgodnie z art. 53 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

  • b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Emocje budzi jedynie drugi przypadek, b). W razie choroby, przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku to pracodawca ze swoich środków pokrywa nasze wynagrodzenie zwane w tym przypadku wynagrodzeniem chorobowym (inaczej jest dla osób, które ukończyły 50 lat, wtedy przez 14 dni). Od 34 dnia niezdolności do pracy przysługuje nam zasiłek, który wypłacany jest już ze środków ZUS. Zatem treść przepisu należy rozumieć – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu (z tytułu niezdolności do pracy) wynagrodzenia – czyli co do zasady 33 dni + zasiłek-> łącznie maksymalnie do 182 dnia niezdolności do pracy, a więc pół roku.(chyba, że niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.)

Podsumowując, jeżeli pracujemy u pracodawcy dłużej niż 6 miesięcy albo jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy lub mamy chorobę zawodową, to pracodawca może nas zwolnić po upływie 182 dni naszej nieobecności w pracy z powodu choroby, a więc 183 dnia niezdolności do pracy (względnie 271 dnia), chyba że, w dalszym okresie:

  • sprawę dla pracodawcy komplikuje dalsza treść przepisu, który stanowi, że zwolni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę