Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wybory w Polsce odbywają się w godzinach od 7.00 do 21.00, stąd pracodawca nie ma obowiązku zwalniać od pracy pracownika celem oddania głosu, oczywiście może to zrobić. Inaczej rzecz się ma względem pracowników, którzy będą zaangażowani w pracę komisji wyborczych.

Zgodnie z art.154 § 4 ustawy Kodeks wyborczy: członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że w razie np. wypadku przy pracy w ramach pracy komisji nie traci się uprawnień, które w związku z takim wypadkiem przysługują.

Oznacza to, że pracodawca jest zobligowany udzielić wolnego w/w osobom.

W jaki sposób wnosić o wolne?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 Kodeks wyborczy, są obowiązani co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić w formie ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę