Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

30 września 2018

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku

149

Rada Ministrów ustaliła wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (czyli na ustawowym minimum).

Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r., który w ustawie budżetowej na rok 2018 został ustalony na poziomie 102,6%, oraz prognozowanego realn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę