Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZWIĄZKI ZAWODOWE

1 maja 2018

Związkowiec zwolniony z obowiązku świadczenia pracy a badania okresowe

239

W naszej firmie działają związki zawodowe. Przewodniczący jednego ze związków zawodowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W momencie rozpoczęcia korzystania przez przewodniczącego ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, posiadał on ważne badania lekarza medycyny (o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku) do pracy dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku. Zbliża się termin upłynięcia ważności badań; czy powinniśmy skierować pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na badania medycyny pracy? Uważamy, że nie ma takiej konieczności z uwagi na to, że przewodniczący nie świadczy pracy.

ODPOWIEDŹ

Pracownika, który jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (np. na podstawie wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej czy znajdującego się w okresie wypowiedzenia), należy kierować na badania medycyny pracy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.), pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim – po upływie terminu określonego w zaświadczeniu albo w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Problem w tym, że gdy zaświadczenie straci ważność w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, to nie wiadomo, czy pracodawca powinien kierować pracownika na kolejne badania okresowe. Zdania ekspertów dotyczące tej kwestii są podzielone. Należy mieć na uwadze, że ani zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) ani zwolnienie w okresie wypowiedzenia (na podstawie art.362 k.p.) nie zawiesza stosunku pracy.

Niestety przepisy nie wyłączają obowiązku wykonania okresowych badań lekarskich w sytuacji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Obowiązek skierowania praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.