Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZWIĄZKI ZAWODOWE

30 września 2018

Związki zawodowe – zmiany od 1 stycznia 2019 roku

228

Znowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian do obowiązujących przepisów. Jedną z nich jest prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zostanie rozszerzone na samozatrudnionych oraz osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby te zyskają również ochronę przed zwolnieniem z pracy.

Zmiany w ustawie to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (K 1/13) stwierdzającego, że obecne przepisy ograniczają wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom niebędącym pracownikami, a świadczącym pracę za wynagrodzeniem.

Wśród najważniejszych zmian, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku należy wymienić m.in.:

  • prawo do tworzenia i wstępowania do związków przysługujące wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową – oznacza to poszerzenie kręgu objętych przepisami ustawy o osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych, pod warunkiem, że nie zatrudniają innych osób;

  • możliwość wstępowania do związków zawodowych wolontariuszy i stażystów oraz innych osób świadczących pracę osobiście – pod warunkiem, że będzie to przewidywał statut tego związku;

  • zakaz nierównego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego wszystkich osób do niego przynależnych – nawet w przypadku osób niezatrudnionych w ramach stosunku pracy w tym zakresie będzie miały zastosowanie Kodeks pracy w zakresie dotyczącym nierównego traktowania;

  • zdefiniowanie zakładowej organizacji związkowej jako organizacji zrzeszającej co najmniej 10 osób będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zawodową, jeżeli świadczą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.