Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , BHP

16 lipca 2018

ZUS ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

190

ZUS zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

  • nie zalegają z opłacaniem podatków;

  • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

  • nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;

  • nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

  • ochrona p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.