Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika z ¾ do ½ etatu. Jeśli to możliwe, to jak to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Każdy pracodawca może zmniejszyć wymiar etatu zatrudnianemu pracownikowi.

UZASADNIENIE

Ze zmniejszeniem etatu zatrudnionemu pracownikowi wiąże się ze zmianą warunków świadczonej pracy, a przede wszystkim do modyfikacji wypłacanego wynagrodzenia.

Zmniejszenie wymiaru etatu jest niczym innym jak wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy (niekiedy zarówno warunków pracy jak i płacy). Artykuł 42 Kodeksu pracy stanowi, że wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. 

Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne jedynie w przypadku zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika. 

Pracownik nie musi się jednak zgadzać na zmianę warunków dotychczas świadczonej pracy. W razie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.