Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Zmienne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu za urlop

175

Proszę o informację jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za urlop w sytuacji, gdy pracownica otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2000 zł w maju otrzymała premię w kwocie 287 zł brutto oraz w czerwcu premie w kwocie 285 zł. W okresie od 6 do 15 września przebywała na urlopie.

ODPOWIEDŹ

Wyodrębnione wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownicy w okresie od 6 do 15 września 2017 r. wyniesie 870,40 zł.

UZASADNIENIE

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Chcąc jednak wyodrębnić wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Pod uwagę bierzemy zatem:

  • 2000 zł – stałe wynagrodzenie miesięczne

  • 285 zł – premia wypłacona w czerwcu 2017 r. (uwzględniamy pod warunkiem, że jest składnikiem wynagrodzenia oraz jest świadczeniem wypłacanym okresowo).

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Pracownica, w okresie od 6 do 15 września wykorzystała zatem 8 dni urlopu, czyli 64 god...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę