Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 grudnia 2018

Zmiana wymiaru etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

178

Pracownica była zatrudniona na okres próbny na pół etatu do 14 sierpnia, a od 15 ma umowę na czas określony na cały etat. W jakim wymiarze należy jej się urlop za sierpień 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

W przypadku zmiany wymiaru etatu pracownika w trakcie miesiąca kalendarzowego, pracodawca może ustalić wymiar urlopu za cały miesiąc na podstawie dotychczasowego lub nowego wymiaru etatu.

UZASADNIENIE

Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od swojego okresu zatrudnienia – pracy. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się jednak proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu, do którego pracownik ma prawo.

WAŻNE: Jeśli w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy pracownika, sugeruje się przeliczanie uprawnień urlopowych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w poszczególnych częściach roku.

Przyjmuje się, że jeżeli pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu (np. od stycznia do końca lipca), a następnie (od sierpnia) na pełen etat, to ustalenia wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy dokonać oddzielnie za okres, kiedy pracownik zatrudniony był na 1/2 etatu, a oddzielnie za okres zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu.

Problemy pojawiają się gdy ze zmianą wymiaru czasu pracy mamy do czynienia w trak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.