Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zakład pracy wypłacił wynagrodzenie pracownicy za czas choroby, jednak był to wypadek w pracy, więc niesłusznie wypłacono. ZUS kazał nam tą kwotę przeznaczyć na poczet składek ZUS i teraz nie wiemy jak to zaksięgować ...?

W sytuacji gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, lecz od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, finansowany ze środków ZUS. Od kwoty tego zasiłku nie są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu. W związku ze zmianą kwalifikacji wypłaconego świadczenia pracodawca musi skorygować rozliczenie z pracownikiem z tytułu należnego mu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Ponieważ zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wyższej wysokości (100%) niż wynagrodzenie za czas choroby (80%), to po ustaleniu, że niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wyrównania zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2009 nr 186, poz. 1444).

Przykład

listy płac za miesiąc grudzień 2010

WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Lista

Zapisy księgowe

Korekta

Różnica

Zapisy księgowe

pierwotna

Wn

Ma

listy płac

Wn

Ma

1

Wypłacane ze środków zakładu pracy

1 600,00

431

231

0,00

-1 600,00

431

231

2

Wypłacane ze środków ZUS

0,00

2 000,00

2 000,00

229-1

231

3

Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych

0,00

0,00

4

Koszty uzyskania przychodu

111,25

111,25

5

Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego

1 600,00

0,00

-1 600,00

6

Podstawa naliczenia podatku dochodowego

1 488,75

1 888,75

400,00

7

Składka Ubezpieczenia Zdrowotnego

144,00

231

229-2

0,00

-144,00

231

229-2

8

Należna zaliczka na podatek dochodowy

98,00

2...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę