Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 lipca 2018

Zawiesić można tylko to, co dał od siebie pracodawca

217

W regulaminie wynagradzania naszej firmy jest zapis, zgodnie z którym wypłacało się do tej pory pracownikom wyższe niż przewidziane w ustawie dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową pracodawca chce w ogóle na co najmniej na 6 miesięcy zawiesić wypłatę tych dodatków. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Nie, pracodawca nie ma prawa zawiesić wypłacania świadczeń (a do nich zalicza się też wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych), których obowiązek wynika z ustawy. Może jedynie zawiesić tę część wypłat, która przekracza ustawowe granice (np. część wynagrodzenia za nadgodziny przekraczające to, co w takich przypadkach nakazuje naliczać ustawa).

UZASADNIENIE

W art. 91 Kodeksu pracy ustawodawca przewidział możliwość czasowego zawieszenia przepisów zakładowych. Uprawnienie to jedna ogranicza się tylko do takich świadczeń, których wartość przekracza przepisy ustawowe.

Inaczej mówić pracodawca może czasowo zabrać tylko to co on sam, a nie ustawa, dał pracownikowi. W przypadku opisanym w pytaniu mamy zapis w regulaminie wynagradzania oferujący pracownikom wyższą niż ustawowa stawkę za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca nie może odebrać zatrudnionym przez siebie osobom tego, co im gwarantuje prawo – może jedynie zawiesić dodatek, który sam wprowadził. Procedura zawieszenia przepisów zakładowych w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową pracodawcy przewiduje zawarcie w tym zakresie porozumienia z zakładową organizacją związkową. Może ono zostać zawarte na okres maksymalnie 3 lat. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma organizacji związkowej porozumienie zawiera się z przedstawicielstwem pracowników, wyłonion...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.