Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzamy zatrudnić informatyka z Białorusi na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Doszły nas słuchy, że w 2018 roku przepisy się zmieniły. Czy w dalszym ciągu możemy zatrudnić Białorusina na podstawie oświadczenia na pół roku? Zależy nam żeby zalegalizować jego zatrudnienie jak najszybciej.

ODPOWIEDŹ

W dalszym ciągu można zatrudnić Białorusina na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy ale począwszy od 1 stycznia 2018 r., pracodawca ma nowe obowiązki w stosunku do urzędu pracy.

UZASADNIENIE

Z końcem 2017 r. przestał obowiązywać § 1 ust. 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, który wprowadzał uproszczoną procedurę legalizacji zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Od 1 stycznia 2018 r. analogiczne przepisy (o rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy) zostały wprowadzone do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach runku pracy.

Zgodnie z art. 88 ust. 2 zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, nie zmienił się krąg państw, których obywatele mogą pracować w Polsce w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy.

Oznacza to, że na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy można zatrudniać obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 (tj. prace sezonowe w rolnictwie i hodowli) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na wa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę