Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Zatrudnienie na zastępstwo w miejsce pracownika obecnego w pracy, który jest oddelegowany do wykonywania innych czynności

201

Zamierzamy powierzyć pracownikowi wykonywanie obowiązków na innym stanowisku za przebywającego na zwolnieniu lekarskim pracownika, do czasu jego powrotu. Jednocześnie chcemy zatrudnić na miejsce przesuniętego pracownika kogoś na zastępstwo. Czy możemy to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Zatrudnienie na zastępstwo osoby w miejsce pracownika, który jest wprawdzie obecny w pracy, ale zastępuje innego nieobecnego pracownika, tj. tzw. „zastępstwo piętrowe” jest niedopuszczalne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy można zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony, której podtypem jest umowa na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Specyfiką umowy na zastępstwo jest to, że umowa taka rozwiązuje się w dacie powrotu pracownika zastępowanego do pracy albo w dacie rozwiązania umowy pracownika zastępowanego. Umowę na zastępstwo można również wypowiedzieć z zachowaniem okresów wypowiedzenia, o których mowa

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Problemem opisany w zadanym pytaniu był przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Sąd Najwyższ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.