Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 sierpnia 2018

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela

176

Jesteśmy gmina wiejską. Z końcem tego roku szkolnego z pracy odchodzi dwóch nauczycieli. Jedna z tych osób była zatrudniona w naszej szkole tylko dwa lata. Nauczyciel ten otrzymał zasiłek na zagospodarowanie. Czy ze względu na likwidację tego zasiłku możemy wystąpić do tej osoby o zwrot tego zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Sama likwidacja zasiłku na zagospodarowanie, nie oznacza, że organ który przyznał ten zasiłek nie może żądać zwrotu. Ten zasiłek podlega zwrotowi na zasadach określonych w karcie Nauczyciela.

UZASADNIENIE

Faktycznie zasiłek na zagospodarowanie ulegnie likwidacji z 1 września br. Do tej pory na mocy art. 61 Karty Nauczyciela nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Natomiast, tak jak wspomniałem jego likwidacja nie ozna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.