Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 września 2018

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę a wykonywanie umowy zlecenia

150

Zatrudniamy pracownika na pełnym etacie, który od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. przebywał na L4, a jednocześnie zawarł z zaprzyjaźnioną firmą w 2017 r. – obowiązująca w okresie L4 – umowę zlecenia. W okresie L4 pracownik nie wykonywał umowy zlecenia. Czy w związku z powyższym ZUS może odebrać zasiłek choroby pracownikowi wobec obowiązywania umowy zlecenia? Pracownik otrzymał pismo z ZUS o konieczności wykazania, że we wskazanym okresie nie wykonywał pracy.

ODPOWIEDŹ

ZUS może pozbawić pracownika zasiłku, jeśli stwierdzi, że ten wykonywał pracę na podstawie zlecenia. Warto więc przedstawić dowody, że działalność w tym okresie wykonywana nie była.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Z podanego opisu wynika, że ZUS prowadzi postępowanie w celu ustalenia, czy zasiłek był wykorzystywany niezgodnie ze swoim celem. Jeśli ZUS wyda negatywną decyzję i pozbawi pracownika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.