Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w każdej chwili mogę wziąć urlop na żądanie? Czy muszę udzielić urlopu na żądanie? Odwołując się do literalnego brzmienia przepisów o urlopie na żądanie (art.1672 KP, 4 dni w roku kalendarzowym), odpowiedź na oba z pytań jest twierdząca i generalnie tak jest. Sporną kwestią jest to, w którym najpóźniej momencie można złożyć taki wniosek oraz czy można nie przyjść do pracy i potem złożyć wniosek o urlop?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06) pracownik powinien złożyć wniosek o wolne dni na żądanie najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, ale przed rozpoczęciem swojej dniówki roboczej. Wniosek należy złożyć – zgodnie z art. 1672 KP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Gdyby jednak regulamin pracy zezwalał na zgłoszenie wniosku urlopowego po fakcie, tzn. nie przychodzę do pracy, a dopiero później usprawiedliwiam się urlopem, albo ukształtowany byłby zwyczaj zakładowy, że takie zachowanie jest tolerowane, przyjęte przez pracodawcę, to uważam, że pracodawca nie miałby podstaw, żeby na tej podstawie wręczyć pracownikowi "dyscyplinarkę", zarzucając, że pracownik niejako „sam sobie” udzielił urlopu. Nie było by bowiem mowy o ciężkim naruszeniu.  W każdym bowiem przypadku pracownik podnosiłby, że był przekonany o poprawności swojego działania bądź w oparciu o regulamin bądź silny zwyczaj dotyczący ogółu załogi.  

Zalecam jednak pracownikom dalece idącą ostrożność w korzystaniu z urlopu w ten sposób. Z całą pewnością, nie można powiedzieć, że prawo do urlopu na żądanie jest prawem bezwzględnym w tym znaczeniu, że to pracownik idzie na urlop kiedy chce. To pracodawca udziela urlopu, jest to co do zasady obowiązkiem pracodawcy, jednak rozpoczęcie urlopu przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy będą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.