Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 grudnia 2018

Zasady naliczania wysokości nagrody jubileuszowej

203

Przyznajemy i wypłacamy naszym pracownikom nagrody jubileuszowe. W regulaminie wynagradzania mamy zapisane, że nagroda jubileuszowa przysługuje po przepracowaniu określonego okresu w wysokości danej stawki procentowej od wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Jak liczyć to „miesięczne wynagrodzenie” pracownika będące podstawą nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

W przypadku braku dokładniejszych zapisów w regulaminie wynagradzania dotyczących zasad naliczania wysokości nagród jubileuszowych, przyjmuje się, iż wynagrodzenie miesięczne pracownika oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

W celu ustalenia wysokości przysługującej pracownikowi nagrody jubileuszowej należy ustalić do jakiej stawki procentowej od wynagrodzenia miesięcznego nabył on prawo. Kolejnym krokiem jest obliczenie tzw. podstawy nagrody, czyli wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Ze względu na wahania wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracowników, przyjmuje się, że podstawą obliczenia wysokości nagrody będzie tzw. uśredniona kwota ich wynagrodzenia.

Uśredniona czyli obliczona według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2200 zł, dodatek stażowy 220 zł, comiesięczną premię regulaminową w wysokości 300 zł oraz premie uznaniowe i premię kwartalną w wysokości 400 zł. W sierpniu 2018 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.

Stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy obliczaniu podstawy nagrody pod uwagę weźmiemy:

  • wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł

  • dodatek stażowy 220 zł

  • comiesięczną premię regulaminową 300 zł

Premia uznaniowa nie stanowi składnika wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.