Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy urlop niewykorzystany w danym roku przechodzi na kolejny rok jako „urlop zaległy”? i należy go wykorzystać do końca września kolejnego roku? Czy pracownik, który idzie na urlop od października wykorzystuje urlop z bieżącego roku, a ten stary przepada. Proszę o podpowiedz jak policzyć zaległy urlop z skumulowanych 15 lat? 

ODPOWIEDŹ

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, staje się tzw. urlopem zaległym. Zaległego urlopu należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego – to jeden z obowiązków pracodawcy. Zaległy urlop nie przepada, chyba, że nastąpi przedawnienie prawa do urlopu – co będzie miało miejsce po 3 latach od ostatniego dnia roku, w którym pracownik nabył prawo do danego urlopu.

UZASADNIENIE

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo, pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

Pracodawca jest natomiast obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.).

Dla zachowania wymagań wynikających z tego przepisu wystarczy, że udzielony urlop rozpocznie się najpóźniej dnia 30 września. Pracodawca jest obowiązany do udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu w tym terminie także wtedy, gdy w danym roku urlop nie był ujęty w planie urlopów ani pracodawca nie ustalił jego terminu po porozumieniu z pracownikiem. Po upływie 30 września następnego roku kalendarzowego p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.