Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 stycznia 2018

Zaległe urlopy wypoczynkowe w związku z urlopami macierzyńskimi i urlopem wychowawczym

191

Jak będzie wyglądała kwestia zaległego urlopu u pracownicy w następującej sytuacji. Urlop w wysokości 20 dni na rok. Pracownica od 6 grudnia 2014 do 8 sierpnia 2015 przebywała na zwolnieniu chorobowym, następnie macierzyński od 9 sierpnia 2015 do 7 sierpnia 2016, następnie zasiłek chorobowy od 8 sierpnia 2016 do 2 września 2016, następnie macierzyński od 3 września 2016 do 2 września 2017, następnie od 3 września 2017 do 31 grudnia 2017 wychowawczy i teraz okazało się, że jest znowu w ciąży i będzie kolejne zwolnienie a później macierzyński. Jak rozwiązać sprawę urlopów wypoczynkowych?

ODPOWIEDŹ

Zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany z powodu choroby oraz urlopów macierzyńskich powinien zostać pracownicy udzielony po powrocie do pracy lub w innym terminie ustalonym z pracodawcą. Pracownica, która w trakcie roku kalendarzowego rozpoczęła urlop wychowawczy, nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze za ten rok.

UZASADNIENIE

Pracownica w każdym roku kalendarzowym nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w przysługującym jej wymiarze. W przypadku, gdy w wyniku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownicy z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego, nie wykorzystała ona przysługującego jej urlopu wypoczynkowego - powinien on zostać pracownicy udzielony po powrocie do pracy lub w innym, ustalonym z pracodawcą terminie.

W sytuacji opisanej w pytaniu, pracownica od 6 grudnia 2014 r. do 2 września 2017 r. była nieprzerwanie nieobecna w pracy z powodu chorób i urlopów macierzyńskich. Od 3 września do 31 grudnia 2017 r. przebywała na urlopie wychowawczym.

Okres przebywania na urlopie wychowawczym nie pozbawia naszej pracownicy prawa do urlopu wypoczynkowego w przysługującym jej wymiarze. W przypadku, gdy okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku, a więc po 1 stycznia, pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze niezależnie od tego, czy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku, czy powróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym. Natomiast, jeśli 1 stycznia danego roku pracownik pozostawał na urlopie wychowawczym, urlop wypoczynkowy za ten rok, po urlopie wychowawczym zostanie proporcjonalnie obniżony. W takim przypadku, za każdym miesiącem urlopu wychowawczego, wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika pomniejsza się o 1/12 przysługującego mu wymiaru urlopu.

W opisanym w pytaniu przypadku, pracownica...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.