Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik zgubił zwolnienie lekarskie. Dał mi jedynie jego kserokopię i nie wiem czy na tej podstawie mogę wypłacić mu świadczenie?

Nie, zgodnie z przepisami zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na specjalnym druku. Zgodnie z przepisami druk należy wypełnić czarnym lub niebieskim kolorem. Niestety kserokopia dokumentu w świetle obowiązujących przepisów nie ma mocy prawnej a zatem nie może stanowić podstawy do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W powyższym przykładzie pracownik powinien udać się do lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie celem potwierdzenia jego zgodności z oryginałem.

W sytuacji, gdy pracownik nie dysponuje nawet kserokopią zaświadczenia lekarskiego również powinien udać się do lekarza, który wówczas wystawi zaświadczenie stwierdzające, iż pod określonym numerem identyfikacyjnym zostało wydane zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy. Gdyby nie można było uzyskać powyższego zaświadczenia od lekarza np. z powodu jego nieobecności ( urlop wypoczynkowy, szkolenie) istnieje jeszcze możliwość uzyskania takiego zaświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

WAŻNE: Na podstawie art. 62 ustawy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.