Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Za czyn ciągły można zwolnić dyscyplinarnie nawet kilka miesięcy po wykroczeniu

161

Pracownik kilkakrotnie bardzo poważnie naruszył swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu, ostatnie zaledwie tydzień temu. Czy w tej sytuacji możemy go zwolnić dyscyplinarnie skoro od pierwszego naruszenia minęło już tyle czasu?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik może być zwolniony dyscyplinarnie. W jego przypadku mamy do czynienia z tak zwanym czynem ciągłym a wtedy pod uwagę bierzemy nie pierwsze zdarzenie, które zdaniem pracodawcy powinno skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, ale zdarzenie ostatnie. Od niego też liczymy wszelkie terminy. A ponieważ doszło do niego zaledwie tydzień temu pracodawca nie naruszył zakazu stosowania zwolnienia dyscyplinarnego po miesiącu od dnia, w który dowiedział się o naruszeniach. Jeśli zadziała szybko zwolnienie dyscyplinarne stanie się skuteczne.

UZASADNIENIE

Artykuł 52 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może dojść po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Gdyby ten przepis traktować dosłownie pracodawca z rozpatrywanego przypadku nie mógłby zwolnić dyscyplinarnie szkodnika, bo naruszałby cytowany przepis. Na szczęście w opisywanym przypadku mamy do czynienia z tak zwanym czynem ciągłym, którego dopuścił się zatrudniony. Działania pracownika będą miały jego znamiona jeśli:

  • pracownik dopuścił się co najmniej kilku nagannych zachowań (mogą one mieć różną wagę- od mało istotnych, do takich które ewidentnie kwalifikują się do zastosowania najdrastyczniejszej metody zwalniania zatrudnionych);

  • pomiędzy jego kolejnymi zadaniami są krótkie odstępy czasu;

  • zatrudniony działał z góry powziętym zamiarem. Jego działania były zaplanowane a sprawca miał świadomość skutków swoich postępków i mimo to godził się na nie.

W praktyce prawdziwą trudność sprawia ustalenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.