Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 grudnia 2018

Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy podziale urlopu rodzicielskiego na części

205

Pracownica urodziła dziecko w październiku 2018 r. Po tygodniu złożyła wniosek o udzielenie jej – po urlopie macierzyńskim 20 tygodni – urlopu rodzicielskiego, ale w wymiarze 16 tygodni. Drugą część chce zatrzymać na później. Czy to jest dopuszczalne i w jakiej wysokości przysługuje jej zasiłek macierzyński?

ODPOWIEDŹ

Pracownica nie musiała w ciągu 21 dni po porodzie składać wniosku o urlop rodzicielski, jeśli nie zamierzała wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze tj. 32 tygodnie. Zasiłek macierzyński przysługuje jej według stawki 100, a potem 60%.

UZASDNIENIE

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po macierzyńskim, jednorazowo albo w częściach (najwyżej 4) nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Część tego urlopu o długości do 16 tygodni może być wykorzystana w innym terminie niż bezpośrednio po poprzedniej części.

Za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, oraz za okres:

  1. pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

  2. pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka;

  3. pierwszych 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku korzystania z zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni

– przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.