Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

3 października 2017

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych

144

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło - 4220,69 zł (M.P. z 2017 r. poz. 811).

Dlatego od 1 września do 30 listopada wynagrodzenie pracownika młodocianego wynosi:

  • w pierwszym roku nauki – 168,83 zł (tj. nie mniej niż 4% tego wynagrodzenia)

  • w drugim roku nauki – 211,03 zł (tj. nie mniej niż 5% tego wynagrodzenia)

  • w trzec...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę