Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

U pracodawcy pora nocna został ustalona w godzinach od 21.00 do 05.00. Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy, jednorazowo w sierpniu 2017 roku pracował od 17.00 do 23.00. Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika za pracę w porze nocnej tego dnia, skoro jego wynagrodzenie to 2400 zł.

ODPOWIEDŹ

Pracownik ma prawo do normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za 2 godziny pracy w porze nocnej. Wartość dodatku za 2 godziny pracy w porze nocnej w sierpniu 2017 r. wynosi 4,54 zł.

UZASADNIENIE

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Wartość dodatku obliczana jest z uwzględnieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i stawki godzinowej dla danego miesiąca. Tym samym, wysokość dodatku różni się w poszczególnych miesiącach danego roku. W sierpniu wysokość dodatku wynosi 2,27 zł za godzinę pracy.

Wynika to z następującego działania.

Minimalne wynagrodzenie z pracę należy podzielić przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu i pomnożyć przez 20%, czyli: 2000 zł : 176 godz. x 20% = 2,27 zł

Chcąc obliczy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.