Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Wypowiedzenie umowy pracownikowi na okresie próbnym

209

Chcemy przyjąć do pracy pracownika do obsługi skomplikowanej cyfrowej obrabiarki. Ponieważ to wyjątkowo wymagające urządzenie chcemy dać pracownikowi nietypowy bo aż 6 miesięczny okres próbny. Dopiero wtedy będziemy pewni, że nadaje się do tej pracy albo nie. Jeśli jednak wcześniej okaże się dla nas nieprzydatny będziemy musieli wypowiedzieć mu umowę o pracę. Jaki okres wypowiedzenia będzie mu przysługiwał przy tak długiej umowie na próbę?

ODPOWIEDŹ

Kodeks pracy nie dopuszcza zawarcia umowy na okres próbny na czas dłuższy niż 3 miesiące. Pół roczna umowa nie może więc być umową na okres próby. Zakwalifikować ją należy jako zwykłą terminową umowę o pracę. Jeśli jednak przyjąć, że pracodawca naprawi swój błąd i zatrudni pracownika w wymaganym przez prawo pracy okresie na maksymalnie 3 miesiące to w takim przypadku okres wypowiedzenia tego kontraktu będzie wynosił

UZASADNIENIE

Umowa o pracę na okres próbny to szczególny rodzaj terminowej umowy o pracę. W założeniu ma ona pozwolić ocenić pracodawcy, czy zatrudniony przez niego pracownik posiada kwalifikacje i zdolności do wykonywania powierzonej mu pracy.

Kodeks pracy w art. 25 § 2 wyraźnie stanowi, że taki typ umowy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Dodatkowo przyjmuje się, że umowa na okres próbny może zostać zawarta co do zasady tylko raz. Od reguły tej jednak dopuszcza się wyjątki. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; dopuszcza się wówczas jednokrotne ponowne zawa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.