Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 września 2018

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika podczas zwolnienia lekarskiego

167

Nasz pracownik od 2 miesięcy jest niezdolny do pracy. Właśnie wpłynęło do nas jego wypowiedzeniu umowy o pracę . Czy ono wywoła skutki prawne? Uważamy, że nie, bowiem tak samo jak pracodawca tak i pracownik nie może złożyć wypowiedzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego.

ODPOWIEDŹ

Pracownik może złożyć wypowiedzenie nawet podczas swojej nieobecności związanej z niezdolnością do pracy. Złożone wypowiedzenie jest ważne i wywoła skutki prawne.

UZASADNIENIE

Co do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego, pracownika i pracodawcę obowiązują odmienne reguły tj. pracownik tak jak pracodawca nie jest ograniczony w dokonaniu tej czynności.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim czy np. na urlopie może skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę. Żadne przepisy nie ograniczają pracownika w tym zakresie.

WAŻNE: Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie, niezależnie od tego, czy świadczy pracę, czy nie.

Pracownik może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty. Za datę początku biegu terminu wypowiedzenia, należy przyjąć termin odbioru przesyłki przez pracodawcę, względnie kiedy Pracodawca nie odbierze przesyłki – kiedy upłynie 14 dni (2x awizowane) należy przyjąć, że pismo zostało skutecznie doręczone. To podejście potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 5 października 2005 r. (sygn. akt: I PK 37/05) zgodnie z którym, przyjmuje się, że pracownik (analogicznie pracodawca) najpóźniej z upływem siódmego dnia od chwili powtórnego awizowania przesyłki zawierającej wypowiedzenie mógł zapoznać się z jego treścią co jest równoznaczne z wywołaniem skutków prawnych ze złożonym wypowiedzeniem.

Warto nadmienić, że pracodawca w analogicznej sytuacji nie będzie m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę